retail marketing, telecom marketing

Aandachtspunten voor een optimale e-commerce implementatie


Aandachtpunten voor  een optimale e-commerce implementatie.

www.guidopostma.nl

 

Het afgelopen jaar heb ik verschillende e-commerce projecten opgeleverd.  Gedurende deze projecten  zijn een aantal learnings voor de betreffende organisaties naar voren gekomen; deze staan hieronder en deel ik graag met u.

 

Per 1 april 2009 ben ik beschikbaar voor werkzaamheden met betrekking tot E-business consultancy, gespecialiseerd  in Retail- and Telecom e-commerce. Improving online sales. Reducing costs. Bel 144 141 72 of stuur een e-mail via het contactformulier.

Interim e-marketing manager, project management.

 Betrek alle afdelingen en alle stakeholders:

o Start de activiteiten altijd met heldere kwantitatieve- en kwalitatieve doelstellingen, planning & deadlines en een gezamenlijk gedragen roadmap; zo weet iedereen wat er van hem of haar verwacht wordt en waarom de activiteiten binnen het bedrijf worden uitgevoerd. Dit vergemakkelijkt tevens de budgettoewijzing en verantwoording.

 o Op een website komen verschillende disciplines samen; vaak zijn dat de afdelingen sales, marketing, techniek, support en finance. Iedere afdeling kan zijn voordeel halen met de website, al dan niet door een kanaalverschuiving te realiseren.

 • 1. Support kan inbound calls naar online selfcare verschuiven
 • 2. Sales kan haar CPO verlagen op het online kanaal
 • 3. Marketing krijgt meer inzicht in klantwens en klantgedrag
 • 4. Finance kan een betere crediteuren / debiteuren relatie opbouwen

 

o Het succes van de totale verkoop op afstand, waar de websiteeen belangrijk onderdeel vanuit maakt, wordt echt bepaald door de zwakste schakel / persoon / afdeling / toeleverancier; zorg dus dat alles, van frontstore tot aftersales, bij tenminste 1 persoon helder is. Zodat deze de gehele waardeketen continue kan controleren en kan optimaliseren.

 Koop functionaliteit in:

o Tegenwoordig wordt er hoogwaardige e-marketing functionaliteit aangeboden die er voor zorgt dat er op professionele wijze, in korte tijd, e-marketing activiteiten uitgevoerd kunnen worden; bijvoorbeeld e-mailing tools, statistieken, callmenow. Bij een aantal klanten is Blinker als e-mail- en actieformulier tool ingezet.

o Investeer tijd en geld in goede statistieken; uiteraard zijn er veel goede en goedkope statistieken programma’s te verkrijgen (Google Analytics bijvoorbeeld), echter zijn er ook pakketten die men zodanig kan aanpassen dat er een volledig e-commerce rapportage ontstaat; online & automatisch. Dit scheelt veel plakken en knippen in Excel of samenvoegen van verschillende bronnen.

 

Ook online gaat niets vanzelf

o Monitor continue alle resultaten van online salespartners waarmee een langlopende relatie aangegaan wordt ,zoals Affiliate netwerken en search engine optimalisatie bureaus. Ook hier geldt dat als de aandacht van uw account afgaat, de sales minder wordt. SEM (Search engine marketing)& affiliate partijen kunnen binnen uw organisatie veel meer werk mee brengen dan in eerste wellicht gedacht wordt; je moet hier als bedrijf proactief mee omgaan.

 • 1. Wijs intern 1 verantwoordelijke persoon aan; bijvoorbeeld een account manager e-tail
 • 2. Plan wekelijks overleg in om de resultaten te bespreken, marketing & communicatie activiteiten te synchroniseren en de planning te monitoren
 • 3. Zorg dat je als organisatie eerst zelf weet hoe “het werkt”; bij 1 van mijn opdrachtgevers is door middel van het zelf opzetten van een Adwords belangrijk inzicht ontstaan in de eigen propositie; deze diende direct bedrijfsbreed aangepast te worden.

 “E-commerce is geen poldermodel”:

o Een website raakt, afhankelijk van de gestelde doelstellingen en het type bedrijf, veel mensen en afdelingen binnen en buiten de organisatie. Succevolle e-commerce ontstaat door alle verschillende belangen logisch samen te voegen. Dit veroorzaakt zeker in het begin veel overleg. Er moet echter altijd 1 persoon zijn die eindverantwoordelijk is voor het behalen van de afgesproken doelstellingen.

o De eindeverantwoordelijke zorgt ervoor dat de e-commerce doelstellingen volgens afspraak worden uitgevoerd, in samenwerking met alle betrokken afdelingen en personen. Hij of zij is de kapitein op het schip.

o Belangrijkste reden van een eindverantwoordelijke “kapitein”is dat er een helicopterview noodzakelijk is, over de gehele waardeketen heen, inclusief alle bijbehorende MARCOM activiteiten; dit verhoogt het rendement van de e-commerce activiteiten voor de gehele organisatie.

 Techniek; blijf onafhankelijk:

o Door de website in zogenaamde “open source software” te laten programmeren (bijvoorbeeld php) voorkom je als organisatie dat je vast zit aan een specifiek pakket en dus specifieke leverancier. Dit werkt uiteindelijk kosten besparend. Met name in zeer dynamische markten als Telecom en ISP is het continue functioneel aanpassen van de website een vereiste om op hoog niveau mee te blijven doen. Dit gaat eenvoudiger en vaak kostenefficiënter met open source software, al dan niet op maakt gemaakt. De uiteindelijke keuze hangt uiteraard af van de gekozen doelstellingen en type organisatie, maar je kan zeker zeggen de behoefte aan flexibiliteit toeneemt naar mate meerdere marketingmechanieken worden ingezet en de variëteit in aanbod toeneemt.

o Voor een maximaal renderende website is het belangrijk design en techniek zoveel mogelijk naadloos op elkaar laten aan te sluiten. Vergelijk het met een auto; ook al is de techniek (de motor, de versnellingsbak) optimaal, als er voor de gebruiker geen duidelijke bedieningshendels of knoppen zijn gaat deze auto geen meter vooruit. Door design en techniek van af het begin nauw te betrekken bij de gewenste doelstellingen kan voorkomen worden dat belangrijke functionaliteit niet of slecht gebruikt wordt.

 Act local, think social:

o Alice is een internationale organisatie, actief in Duitsland Frankrijk, Italië en Nederland. De eerste stappen die zijn gezet voor het opzetten van een succesvolle e-commerce / e-marketing strategie is het beëindigen van alle buitenlands connecties met leveranciers. Zo werd SEM vanuit Duitsland aangestuurd en werden bepaalde onderdelen van de website ook vanuit andere landen ingevuld.

Alle e-marketing initiatieven zijn in Nederland opnieuw opgestart, zonder tussenkomst van intermediairs (eerst zelf begrijpen hoe e-marketing werkt, evt. later uitbesteden) en de website is door eigen mensen technisch opnieuw opgebouwd.

o Social media begint een noodzakelijk onderdeel te worden van de (e-) marketing strategie; niet alleen moet je als (e-) marketeer op zoek gaan naar de online doelgroep om de marketing & communicatie doelstellingen te realiseren, tevens moet je op fora en blogs de share of voice en het sentiment van deze share of voice over het bedrijf en haar producten managen. Dit kan je als organisatie doen middels een zogenaamd webcare team.

 

Ik adviseer organisaties bij het opzetten en optimaliseren van een succesvolle e-commerce strategie. Hierbij worden conversies verhoogd, kosten (indien mogelijk, bedrijfsbreed) gereduceerd en online verkoop gestimuleerd.

 

Neemt u svp contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.

 

Guido Postma

 

E-business consultancy, specialized  in Retail- and Telecom e-commerce. Improving online sales

Interim e-marketing manager, project management

 

 06 144 141 72 I www.guidopostma.nl  I  info@guidopostma.nl  I Skype: guido.postma

Tags: , , , , , , ,

0 Comments on Aandachtspunten voor een optimale e-commerce implementatie

  Geef een antwoord

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

  ×

  Stuur een bericht

  × Stuur een Whatsapp :)