TNT Post – e-commerce en e-marketing – implementatie


Guido Postma e-marketing opdracht TNT Post

Opdracht

Als product manager internet heb ik voor TPG Post op de afdeling Marketing van de businessunit consumentenmarkt zowel tactische & strategisch visies ontwikkeld m.b.t. de inzet van het kanaal internet o.b.v. toegevoegde waarde voor zowel TPG Post als de klant.

Deze toegevoegde waarde bestond in eerste instantie uit een kostenbesparing door de multi-channel benadering van het online kanaal.

Deze visie zijn vertaald naar marketing & communicatie doelstellingen; aansluitend bij de gekozen doelgroepen en segmentatie. Passend bij de gekozen distributiemix.

De werkzaamheden resulteerden in de bouw van een nieuwe website, inclusief webshop. Daarnaast werd er geïntegreerde e-marketing opgestart, bestaande uit e-mail marketing, viral marketing, Google adwords en zoekmachine optimalisatie (SEO).

 • Concepting & implementatie van www.tpgpost.nl
 • Ontwikkelen & implementeren van nieuwe concepten (Wishyou, persoonlijke postzegel) i.s.m. externe bureaus.
 • Vanuit het segment verantwoordelijk voor het ontwikkelen & opzetten van een multichannel strategie.
 • Verantwoordelijk voor de inzet & uitvoer van postordering (multi channel) op de doelgroep.
 • Optimalisatie van de werkzaamheden o.b.v. statistische data, back office data en (online)gebruikersonderzoek.
 • E-marketing middels┬á virale concepten, nieuwsbrieven, bannering, affiliate marketing, zoekmachine optimalisatie en organische zoekresultatencross sell.
 • Behaalde doelstellingen: kostenreductie, meeromzet per klantcontact, database ontwikkeling , CMS integratie waardoor meer flexibiliteit,
 • Kanaal verschuiving o.b.v efficiency en value added service
 • Online klantonderzoek, concept testing / mulit variate testing, statistieken analyse en optimalisatie, back office optimalisatie

Doelstellingen

TPG Post (nu TNT Post) voorzien van een volwaardige e-commerce strategie. Opzetten en ontwikkelen van de afzet van bestaande en nieuwe diensten. Het kanaal internet inzetten om de beleving door de consument van het postproduct te verhogen

Resultaten

In een organisatie waar in eerste instantie internet als onbekend en onbemind werd ervaren een Post portal neergezet die zeer grote kostenbesparingen op andere bestaande kanalen realiseerde. Exploitatie werd continue verbeterd o.b.v. CAPEX. Bestaande diensten, zoals de Verhuis service, optimaliseren voor gebruik binnen de portal. Tevens benaderen van klanten middels viral games, DM, e-mailings en de inzet van cross media marketing & communicatie.

 • Explosieve stijging verkoop Decemberzegels via online kanaal
 • Ondersteuning verkoop Persoonlijke Postzegel
 • Introductie en launch WishYou
 • Professionalisering en stijging verkoop Postshop
 • Meer aanvragen van de Verhuisservice door betere online positionering
 • Reductie inbound calls door beter informatie (FAQ) en service op de website

Websites:

www.tntpost.nl

www.tntpost.nl/voorthuis

www.postshop.nl

www.kaartenservice.nl

http://www.tntpost.nl/voorthuis/brieven-en-kaarten/brieven-en-kaarten-versturen/